Meer vogels

Vogelbescherming heeft op woensdag 7 november 2018 het boek Bedreigde vogels in Nederland gepubliceerd. Daarin bepleit de stichting ‘het creëren van bloemrijke stroken langs akkers en flauwe oevers bij sloten’.
Als ik mij goed herinner, heeft directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch in Rotterdam een kleine vitrine met wat één kat per jaar doodt, 37 vogels en vier muizen.
Nederland telt 2,6 miljoen poezen. Zou Vogelbescherming op de bres willen voor zo’n 96 miljoen vogels?