Follow the money

Follow the money, zeiden wij journalisten vroeger. Dat is met energie en klimaatopwarming en milieuproblemen knap lastig. Wie verdient het meest aan de productie van weggooispullen in winkels als Action? Wie krijgt geld uit commissariaten en aandelen en wie wisten dat, toen onze GEB Eneco werd en de Post, cheque en girodienst ING? Er is doorberekend dat Tesla net zo’n grote vervuiler is als Tata en dat de Birò en de Babboe slecht zijn voor ons.

Wie heeft voordeel van de invoer van warmtepompen die voor veel lawaai gaan zorgen en onze huizen niet heel goed verwarmen? De transitie van gas naar elektra zal een select groepje investeerders rijk maken, als wij allen daarop aangewezen zijn.

Zo’n doorberekening is heel complex, maar moet mogelijk zijn. Wat in elk geval blijkt is dat al die auto’s, fietsen en andere batterijgebruikers ergens in de rij behoorlijke vervuiling veroorzaken. Grijze stroom, onverwerkt niet te recyclen restmateriaal, op gebruiken van zeldzame metalen.

Goedkope en duurzame energie via kerncentrales lijkt ineens een oplossing. Duur? Ja. Gevaarlijk? Niet minder dodelijk dan kolen uit de grond halen en het levert vele malen minder CO2-uitstoot op. Duurt lang om het afgewerkte uranium weer op veilig niveau te krijgen? Zeker. Hoe lang duurt het eer het gat in de ozonlaag weer dicht is, eer de 14+ miljoen omgewaaide bomen in Italië er weer staan? Wanneer leveren de duizenden hectares verbrand bos in Californië weer zuurstof. Komt er ooit weer regenwoud in Brazilië? Als vier miljard euro per jaar voor Nederlandse ondernemers niet veel is, is tien miljard euro voor kerncentrales voor goedkope en schone energie dat ook niet. De vraag is waar we ze bouwen.

(De 2 bij CO2 moet een underscore zijn maar die komt zo niet op de pagina.)